name:
password:register
forgot your password ?

download
update
license project
seminar
simulations
references
price

vCRASH, Americas, Inc.
Exclusive Distributor to North America and the Caribbean

new responsive website with google translate technology,
guides, new service in progress ...

Virtual CRASH version 3.0 build 20140605

Virtual CRASH verzia 3.0 first release is ready...

nová služba platený projekt

Virtual CRASH verzia 2.2 - stiahnite si teraz download section.

 • Spätná kinematická simulácia
 • Stopy pre sledovanie
 • Prepracovanejšie generovanie automatických kolízií
 • Plne akcelerovaná 2D a 3D grafika
 • Ukladanie animácií do bitmap sekvencií, ...

Prehrajte si ukážku - collision2, collision3, kinematics, track, 20060902_news.

Virtual CRASH verzia 1.0 je program novej generácie pre simuláciu dopravných nehôd. Rýchly vývoj hardvérových a softvérových nástrojov umožňuje čoraz viac realizovať komplexnejšie výpočty v reálnom čase na osobných počítačoch. Okrem samotnej simulácie umožňuje Virtual CRASH zobraziť výsledky v mierkových plánoch, 3D perspektívnych pohľadoch, a množstve diagramov a tabuliek.

Vlastnosti

 • Jednoduché použitie
 • Prepracovaná interaktivita
 • Jedinečná nápoveda (Virtual CRASH učiteľ)
 • Zrážkový model založený na metóde Kudlich-Slibar
 • Výpočet deformačnej energie (EES - ekvivalentná energetická rýchlosť)
 • Automatický výpočet viacnásobných kolízií medzi mnohými vozidlami
 • Deformácie vozidiel v reálnom čase
 • 3D animácie v reálnom čase
 • Rýchle výpočty
 • Undo, Redo - uchováva sa história vykonaných akcií, ...

Galéria


 


vCRASH, Americas, Inc.

ees-catalog
znalecký denník (sk)
android

GDPR