name:
password:register
forgot your password ?

download
update
license project
seminar
simulations
references
price

This feature is only available for version Virtual CRASH 2.2. at the moment!


obchodní podmínky

Úvod

Aplikace je určena znalcům oboru dopravy, se specializací na technické posudky o příčinách silničních nehod. Pro zvládnutí práce obsahuje aplikace množství praktických ukázek, které jsou přístupné přes menu 'Pomoc - Co je to?' a 'Pomoc - Přehrát ukázku'. Rychlost přehrávání ukázky je možné zvolit v menu 'Pomoc - rychlost přehrávání'.

Program už není nutné kupovat, ale je možné si zaplatit jednorázově za jeden projekt prostřednictvím internetu. Současně s platbou bude vytvořen doklad, který je možné uplatnit jako přímý náklad v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku. Poplatek za projekt činí 40 EUR (plný přístup) nebo 4 EUR-a (bez diagramů, protokolu - projekt lze kdykoliv doplatit na plný přístup). Přečtěte si, jak postupovat při vytváření placeného projektu.

ceny sú uvedené bez DPH. konečná cena: +20% DPH;
http://ec.europa.eu/taxation...

Postup

1.) Zvolte položku v menu 'Projekt - Jednorázový projekt - Nový'.

2.) Vyplňte požadované údaje.

3.) Potvrďte údaje tlačítkem 'OK'

4.) Do projektu vložte vozidla a vícetělesové systémy, se kterými budete v simulaci pracovat. Zadejte jejich hmotnost, rozměry a názvy; tyto údaje nebude možné po zaplacení projektu měnit.

5.) Uložte projekt.

6.) Vyberte v menu položku 'Projekt - Jednorázový projekt - Zaplatit', která Vás přesměruje na stránku banky. Platba probíhá v chráněném režimu banky. Po platbě nezapomeňte stisknout tlačítko 'Pokračovat'.

7.) Platba proběhne obvykle do 10 sekund. Aktivujte si projekt volbou položky z menu 'Projekt - Jednorázový projekt - Aktivovat'.

8.) Zálohujte si projekt pro případné problémy.Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

 • poskytovatel: Virtual CRASH, s.r.o.; adresa: SNP 56/2, 940 69, Nové Zámky, Slovenská republika; IČ: 46291814; IČ DPH: SK2023313908; e-mail: support@vcrash3.com.
 • uživatel: právnická nebo fyzická osoba - podnikatel, fyzická osoba - nepodnikatel, který prostřednictvím rozhraní pošle objednávku na službu.

II. Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je zakoupení přístupu k aplikaci v rámci vytvořeného projektu, za účelem jeho zpracování.

III. Dodávka

 • Poskytovatel po zaplacení zabezpečí pro uživatele přístup k aplikaci.
 • Poskytovatel nezodpovídá za výpadky a škody způsobené poskytovatelem internetového připojení či hackerským útokem. Na případné chyby uživatel poskytovatele upozorní, přičemž poskytovatel učiní kroky, potřebné pro jejich odstranění.

IV. Platba

 • Platba probíhá prostřednictvím služby CardPay - platbu lze provést kartami VISA, EUROCARD / MASTERCARD, DINERS CLUB. Použít lze uvedené karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.

V. Platební podmínky

 • Poplatek za přístup k aplikaci v rámci projektu bez diagramů a protokolu činí 4 EUR-a.
 • Poplatek za plný přístup k aplikaci v rámci projektu činí 40 EUR.
 • Doplatek za rozšíření omezeného přístupu na plný činí 36 EUR.
 • Poskytovatel se zavazuje aktivovat přístup v zaplaceném rozsahu.
 • Uživatel se zavazuje zaplatit za objednanou službu sjednanou cenu.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za opožděné dodání přístupových údajů vinou nefunkční nebo chybně zadané e-mailové adresy uživatele, resp. za technické problémy s doručením, zaviněné třetí osobou.
 • Uhrazené platby jsou nevratné, to znamená, že pokud uživatel uskutečnil objednávku u poskytovatele, je tato závazná.

ceny sú uvedené bez DPH. konečná cena: +20% DPH;
http://ec.europa.eu/taxation...

VI. Reklamace a poskytnuté údaje

 • Reklamace jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailu support@vcrash3.com.
 • Uživatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a nese plnou odpovědnost za škody způsobené jejich nepřesností nebo neaktuálností.
 • Informace, které uživatel poskytne, slouží výhradně pro potřeby poskytnutí objednaných služeb a nebudou dále poskytovány třetím osobám, ani jinak komerčně využívány.
 • Užívateľ vypísaním objednávky dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.


vCRASH, Americas, Inc.

ees-catalog
znalecký denník (sk)
android

GDPR